Компания профилі
ӘРІ ҚАРАЙ ОҚУ
«Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамы (бұдан былай  – Компания немесе Қоғам) Қазақстан Республикасында 2012 жылдың 27 ақпанында «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамының (бұдан былай – ҚМГ БӨ) Директорлар кеңесінің ҚМГ БӨ өндірістік филиалдары негізінде жаңа еншілес кәсіпорындар құру жөніндегі шешім қабылдау нәтижесінде құрылған. Компания өзінің өндірістік қызметін 2012 жылдың 1 қазанынан бастап, ҚМГ БӨ көмірсутекті шикізатты өндіру және барлау жөніндегі шарттар бойынша жер қойнауын пайдалану құқықтарын және «Ембімұнайгаз» өндірістік филиалының активтері мен міндеттемелерін алғаннан кейін жүзеге асыра бастады.

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы» АҚ (ҚМГ ҰК) «Ембімұнайгаз» АҚ «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ акциялар пакетінің 100 % сенімді басқарушысы болып табылады. ҚМГ ҰК Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мемлекет мүдделерін танытады және толықтай өз кезегінде толықтай Қазақстан Республикасы Үкіметінің (Үкімет) жекеменшігі болып табылатын «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (Самұрық-Қазына ҰӘҚ) толық жекеменшігі болып табылады. «Ембімұнайгаз» АҚ көмірсутек шикізатын сатып алумен, барлаумен, өндірумен, әзірлеумен, экспорттаумен айналысады. Компанияның негізгі операциялық мұнай-газ қызметі Қазақстан Республикасының Атырау облысында орналасқан мұнай-газ активтерінде жүзеге асырылады.

Компанияның құрамына кірген мұнай кен орындарын игеру тарихы 100  жылдан асады. Компания тарихының ресми басы 1922  жылдан – Доссор және Мақат кен орындарын игеру мақсатында «Ембімұнай» трестін құру мезетінен бастап есептеледі. 2012  жылдың 1 қазанында «Ембімұнайгаз» өндірістік филиал мәртебесінде сегіз жылын өткізгеннен кейін акционерлік қоғам болып қайта құрылды. Компания өндірген мұнайды экспортқа және ішкі нарыққа жеткізеді. Ішкі нарықта мұнай ҚР мұнай өңдеу зауыттарына жеткізіледі. Экспортқа мұнай екі негізгі бағыттар бойынша жеткізіледі: Каспий құбыр консорциумы (КҚК) және Өзен – Атырау – Самара (ӨАС). Тауарлық газды сату ҚР газ және газбен қамту саласындағы Ұлттық операторы – «ҚазТрансГаз» АҚ арқылы жүзеге асырылады.

«Ембімұнайгаз» АҚ құрамына Атырау қаласында және Атырау облысының төрт ауданында орналасқан алты өндірістік құрылымдық бөлімше кіреді: «Жайықмұнайгаз» МГӨБ, «Доссормұнайгаз» МГӨБ, «Қайнармұнайгаз» МГӨБ, «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ, «Ембімұнайэнерго» басқармасы және «Өндірістік-техникалық қамту және құрал-жабдықтармен комплектациялау басқармасы» (ӨТҚК және ҚЖБ). 01.01.2020 ж. жағдай бойынша «Ембімұнайгаз»  АҚ балансында А+В+С1 (геол/шығ) санаттары бойынша мұнайдың қалдық қорлары 470,6/85,6 млн тоннаны құрайтын 46 кен орны есептелген. Кен орындарының қорларын шығарып алудың орташа мәні 70 % құрайды. «Ембімұнайгаз»  АҚ өзінің қызметін ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 халықаралық стандарттарына сәйкес жүзеге асырады.

Бизнес-модель
2019 жылдың соңындағы деректер келтірілген
СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАР

Орташа айырбастау бағамы 382,87
(1 АҚШ доллары үшін теңгемен)

өсу

Қазақстандағы инфляция
деңгейі – 5,75%

п.п. өсу

Brent (DTD) орташа
бағасы – 64,21

-ға төмендеу

Біздің капиталдарымыз
Қаржы капиталы
Активтер 410,2 млрд теңге
Капитал297,2млрд теңге
Түсім450,9млрд теңге
Өндірістік капитал
85,6
млн тонн
мұнай (ABC1)
немесе
35
млн тонн
мұнай (2P) - қорлардың
жалпы көлемі
Жер қойнауын пайдалану туралы
8келісімшарт
46кен орны
мұнай - орташа жылдық өндіру көлемі
2,8 млн тонна
Тәжірибелі персонал
4928
қызметкер
694
жас маман
33 жасқа дейінгі
Более 20
-дан астам отбасылық әулет
Тиімді географиялық орналасу
Мұнай мен газдың жаңа кен орындарын ашу әлеуеті жоғары Каспий маңы ойпаты (ҚР бойынша КСШ ресурстарының шамамен 65%)
Операциялық модель
Миссиясы / Пайымы / Құндылықтары
СТРАТЕГИЯЛЫҚ
БАСҚАРУ
КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ
БАСҚАРУ
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР
Геологиялық барлау
Белсенді геологиялық барлау жұмыстарының жүргізілуі бәсекеге қабілетті ресурстық базаның қалыптасуына жағдай жасайды
Мұнай өндіру
Қолданыстағы кен орындарында Компания мұнай өндіруді және өндіруді қарқындатуды мұнай шығару коэффициентін жоғарылатудың жаңа технологияларын енгізу арқылы жүзеге асырады Белсенді
Газ өндіру
Компания тауарлы газды алу үшін ілеспе газды қайта өңдеудің қолданыстағы қондырғыларын жаңарту және жаңа қондырғыларын салу бағытында жұмыс істеп жатыр
Өткізу
Өткізу көлемінің 93% экспорттық бағыттардың және 7% ішкі бағыттардың үлесінде
Инвестициялар
Компания шектеулерді еңсеру және стратегиялық мақсаттарға жету үшін белсенді инвестициялық қызметті жүзеге асырады
Стейкхолдерлер үшін құндылықты құру
Акционер
Таза пайда
101,4
млрд
теңге
Мұнай өндіру
2899,7
мың
тонна
EVA
172,8
млн
долл.
Roace
33%
EBITDA
101,4
млн
долл.
CAPEX
40,2
млрд
теңге
Мемлекет
Бір жыл ішіндегі КТС басқа салықтар
160,1
млрд
тенге
Бір жыл ішіндегі табыс салығы
30,3
млрд
теңге
Қызметкерлер
Бір жыл ішіндегі қызметкерлерге
төленген әлеуметтік төлемдер
1,04
млрд
теңге
Жастар Кеңесінің
құрамына кірді
700
жас
маман
Қызметкерлерге
төленетін сыйақылар
51,4
млрд
теңге
Персоналдың
тұрақтамауы
2,9%
модульді оқыту
бағдарламаларына қатысты
350
қызметкер
Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және
еңбекті қорғауға жұмсалатын шығындар
1,3
млрд
теңге
Жергілікті қоғамдастықтар
Халықаралық стандарттары:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 50001
ВАтырау облысында инфрақұрылымды
дамытуға бөлінгені
126,5
млн
теңге
Бір жылдың ішінде тарихи
ластанған аумақтардың
38
га. тазартылды
Ілеспе газды
кәдеге жаратудың
90%
-дық деңгейі
Сатып алулардағы
жергілікті қамту үлесі
91%
Энергетикалық тиімділік
көрсеткіші
0,050
ш.о.т/тн.
Бір жылдың
ішінде
41
студент
қосарлы оқудан өтті
Ұзақ мерзімді тұрақты даму және барлық мүдделі тараптар үшін құндылықты құру
Бизнес картасы
Компания көмірсутекті шикізатты барлаумен, әзірлеумен, өндірумен, экспорттаумен айналысады. Компанияның негізгі операциялық мұнай-газ қызметі Қазақстан Республикасының Атырау облысында орналасқан мұнай-газ активтерінде жүзеге асырылады.
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ПРОЦЕСТЕРІ
 • Стратегияны басқару
 • Өндірістік жоспарлау, бюджеттеу және инвестициялық талдау
 • Активтер қоржынын басқару
 • Тиімділікті және сапаны басқару
 • Ішкі аудит
 • Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
 • Мүдделі тұлғалармен қатынастарды басқару
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ПРОЦЕСТЕРІ
 • HR. Персоналды басқару
 • HSE. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
 • Қаржыны басқару
 • Құқықтық қолдауды қамтамасыз ету
 • Сатып алуларды басқару
 • Өндірісті автоматтандыру және IT басқару
 • Деректерді басқару
 • Инновациялық-технологиялық дамуды басқару
 • Корпоративті басқару
 • Әкімшілік қызмет
Қызмет
географиясы